okwest

Referat af generalforsamling 2024 PDF Udskriv Email

Referat af generalforsamling i Orienteringsklubben WEST
Lørdag, den 3. februar 2024 kl. 16.00 i Blåvandhuk Skole

Dagsorden i henhold til lovene:

 1. Valg af dirigent og mødesekretær.

 2. Formandens (bestyrelsens) beretning.

 3. Regnskabsberetning.

 4. Næste års budget.

 5. Næste års kontingent.

 6. Indkomne forslag (skal være skriftlige).

 7. Valg til bestyrelsen - på valg er:

 • Mogens Nielsen - (Formand)

 • Hanne Kristensen - (Sekretær)

 • Sven Wodsehow - (Bestyrelsesmedlem)

 1. Valg af revisor - på valg er: Søren Skov Pedersen

 2. Eventuelt.

Kl. 16.00 blev der budt velkommen til generalforsamlingen af formand Mogens Nielsen.

ad pkt. 1.

Christian Gram blev valgt til dirigent.

Klaus Lønborg blev valgt til mødesekretær.

Christian Gram konstaterede, at indkaldelse til generalforsamlingen var udført i overensstemmelse med gældende
love
.

ad pkt. 2.

Formand Mogens Nielsen uddybede enkelte emner fra årsberetningen.

Året er gået med ny klargøring af klublokale i Vrøgum Skoles Herre omklædningsrum
Lejekontrakt med
1 års opsigelse er indgået

Aftale indgået om 5000 kr. i fremtidig husleje

Nye vinduer er indsat med midler fra ÅI-fonden

Planer om lidt malerarbejde i 2024

Der er ikke arrangementer planlagt for år 2024
Divisionsmatch sammen med Esbjerg og Ribe OK

Mogens oplyst der i gennemsnit deltager 12-15 westløbere til træningsløb

Kommentar til formandens beretning:

Else har flere gange talt 6-7 westløbere deltog ved træningsløb

Lene supplerede at med start hjælp af Rudolf fra OKE har lavet sit første træningsløb og mener ikke det er svært
Sven W, (Træningsløbskalenderadministrator) har ikke oplyst skove på kalender for 2024. Interesserede banelæggere
kunne derfor ønske
r en skov som han derefter ville søge skovtilladelse i. Dette er dog blevet misforstået af flere.

Peter Gammelvind søgte information om at man i fremtiden kunne lave O-baner på computer som deltagere kunne
down
loade og gennemføre træningsbaner via mobiltelefonen.

Mogens spurgte forsamlingen om de 5 traditionelle baner og længder er for stort arbejde og færre baner ville appellere
til flere ville tilbyde sig som banelægger.

Jens Sørensen kommenterede at 3 sværheder som minimum burde være obligatorisk. (Begynder, Mellemsvær, Svær.)
Else De mest anvendte baner kan findes ved at gennemgå deltager lister fra tidligere træningsløb

Beretningen blev godkendt

ad pkt. 3.

Eric Lauridsen gennemgik overordnet regnskabet fra 2023.

Indtægter:

Kontingent er klubbens største post
Gaver 5000kr
. til vinduer fra ÅI-fonden

Gaver 1000 fra et medlem

Udgifter:

 

 

Største udgift er kontingent DOF

Der var Ingen udgifter til korttegning

IT-abonnementer til tegneprogrammet Ocad og Adobe.

Klublokale husleje til Varde kommune er ikke opkrævet i 2023, men opkræves igen i 2024
Udgifter til ny Indretning og inventar forventes

Renteindtægter på indestående gives, men er meget små

Kommentar fra Jens Sørensen. Fremover betales kun for O-CAD da Adobe udgår
Klubbens revisor har godkendt regnskabet

Balancen er fin, og regnskabet blev godkendt.

ad pkt. 4.

Erik gennemgik næste års budget.
Bestyrelse foreslår at kontingent hæves

Der betales en mindre husleje for det nye klublokale

Det er aftalt med Borgerforening at det store lokale kan benytte for 2500 kr. og fremover 5000 kr. om året
Klublokale forbedres med lidt maling og småting

Mogens uddybede:

 

Det bliver måske muligt at købe Sydkredsens Emit postenheder som er udgået og klubbens egne udskiftes efter
hånden som de bliver defekte

 

 

Der er afsat 2000kr til o-udstyr

Budgettet blev godkendt.

ad pkt. 5.

Kommende års kontingent hæves med 100 kr. (600 for enkelt og 1200 for Familie)
Beslutningen blev godkendt
.

ad pkt. 6.

Indkommet skriftligt forslag:

Else Petersen har foreslået af købe nye og større postskærme når klubben ikke har flere på lager.

Mogens bekræftede at vi har flere små på lager. Det ønskes ikke at slæbe større og tungere skærme rund i skoven.
Christian. Det er vigtigt at poster kan ses.

Der er enighed om at postenheder skal være synlige, udfoldet og ikke falmet i farverne
Forslag om store skærme blev forkastet

ad pkt. 7.

Mogens Nielsen - (Formand) modtog genvalg
Hanne Kristensen - (Sekretær) modtog genvalg

Sven Wodschow - (Bestyrelsmedlem fratrådte efter mange års virke) Mogens Clemmesen blev valgt med klapsalver

ad pkt. 8.

Søren Pedersen (Blev genvalgt med klapsalver)

ad pkt. 9.

Sven W bekræfter for Lene at han fremover vil fortsætte sit virke som (Træningsløbskalenderadministrator)

Jens S. Fremover vil der kun ligge et opdateret kort i Dropboksen. Hvis en bedre udgave ønskes kontaktes Jens
Per B
. ønsker at Jens underviser i hvordan man laver løb på mobil telefon.

Søren P. tager det som en pligt at lave træningsløb og bruger typisk 3 dage hver gang.
Lene Det må ikke være pisken men guleroden der trækker en banelægger.

Klaus L. supplerer at det aldrig må blive et kravat medlemmer skal lave træningsløb

Peter Bestyrelsens vegne takker Sven for sit arbejde i mange år.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

west billeder

89.jpg

Kommende aktiviteter

Onsdag 19 Juni kl.17:30
Træningsløb sprint Kvaglund
________________________
Søndag 23 Juni kl.10:00
Divisionsmatch Bramdrup
________________________
Onsdag 26 Juni kl.17:30
Klubmesterskab Sprint Ribe
________________________
Onsdag 03 Juli kl.17:30
Træningsløb Vrøgum
________________________
Onsdag 10 Juli kl.17:30
Træningsløb Marbæk N
________________________

West kalender

Juni 2024
M T O T F L S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Juli 2024
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Medlemmerne

No images
Copyright © 2024 okwest. Alle rettigheder reserveret.
Joomla! er fri software udgivet under GNU/GPL licens.